Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Lẻ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Sau khi nhận hàng xong:
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Cung ứng hàng hóa tại quầy.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Hà Nội
 • Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng.
 • Vệ sinh và bảo trì các dụng cụ, thiết bị bày bán hàng hoá.
 • Tham gia hỗ trợ nhận hàng khi được yêu cầu.
 • Toàn thời gian cố định.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Cung ứng hàng hóa tại quầy.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Kiểm tra và niêm yết đúng giá.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Kiểm tra và niêm yết đúng giá.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
4.500.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Cung ứng hàng hóa tại quầy.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Cung ứng hàng hóa tại quầy.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
4.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
HỆ THỐNG BIG C VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Trưng bày và sắp xếp hàng hóa.