Bán Lẻ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 52 jobs
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Long An
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Chủ nhậthoặc sáng 12:00 – 20:00;
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Tiền Giang
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Kiểm kê , dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Phú Thọ
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Kiểm kê , dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Long An
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Kiểm kê , dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa trong kho.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Kiểm kê , dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa trong kho.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Có kinh nghiệm bán hàng, kiểm kê, sắp xếp hàng hóa.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Đặt hàng và nhận hàng hóa.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Có kinh nghiệm bán hàng, kiểm kê, sắp xếp hàng hóa.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Đặt hàng và nhận hàng hóa.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Có kinh nghiệm bán hàng, kiểm kê, sắp xếp hàng hóa.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Đặt hàng và nhận hàng hóa.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy),Lao Động Phổ Thông Khác,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intellig...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng,Phụ Kho,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Có kinh nghiệm bán hàng, kiểm kê, sắp xếp hàng hóa.
 • Trưng bày, sắp xếp hàng hoá lên quầy kệ.
 • Đặt hàng và nhận hàng hóa.