Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Lẻ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Chuyên viên Ngân hàng số

Hà Nội
  • Chương trình bán hàng, gói sản phẩm cụ thể (bán chéo, bán kèm).
  • § Khai thác dữ liệu hệ thống để thực hiện các báo cáo về quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ (về nợ…

Chuyên viên-Phát triển Ngân hàng bán lẻ

Hà Nội
Easily apply
  • Chuyên viên Phát triển sản phẩm Tín dụng bán lẻ.
  • Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng bán lẻ.
  • Trụ sở chính BIDV – Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ.
» Create your CV - It only takes a few seconds