Bán Hàng Tai jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo) Đắk Lắk (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
Giấy Sài Gòn
Đắk Lắk
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện báo cáo bán hàng:
 • Đặt hàng và theo dõi đơn hàng cho đến khi giao hàng thành công.
 • Bán hàng theo tuyến, địa bàn trong khu vực đã được phân công.
Dược Phẩm Ích Nhân
Đắk Lắk
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Chăm sóc Khách hàng cũ, tìm kiếm và mở rộng Khách hàng mới;
 • Nếu không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo về chuyên môn sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Đắk Lắk
 • Bảo hiểm Tai nạn 24/24.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Phối hợp với Phụ trách Quản lý Dữ liệu và Phụ trách kho để hoàn thiện danh sách hàng hóa chuẩn bị trưng…
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
» Create your CV - It only takes a few seconds