Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 28 jobs
9.738.934 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng…
9.628.434 VNĐ một năm
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Cửa hàng Mỹ Tho (154/1 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
 • 4 năm, 8 năm,12 năm.
9.628.434 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
9.628.434 - VNĐ12.628.434 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ,đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
9.935.934 - VNĐ12.935.934 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
9.628.434 - VNĐ18.478.434 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ,đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.
9.628.434 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds