Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs
8.668.434 - VNĐ11.668.434 VNĐ một tháng
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ (sử dụng xe Công ty).
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
9.407.434 VNĐ một năm
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
9.517.934 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Đồng hành, hỗ trợ và hướng dẫn cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu.
9.628.434 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những…
9.628.434 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • 4 năm, 8 năm, 12 năm.
9.628.434 VNĐ một năm
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
9.628.434 - VNĐ12.628.434 VNĐ một năm
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Tuổi từ 20 đến 28.
8.557.934 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp PTTH trở lên, có kinh nghiệm bán hàng, kinh doanh.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Quản bá sản phẩm tại các khu vực quản lý.
Bà Rịa - Vũng Tàu
9.048.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng…