Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 33 jobs
9.293.634 - VNĐ12.293.634 VNĐ một năm
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên.
8.668.434 - VNĐ11.668.434 VNĐ một tháng
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Giao hàng cho đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ (sử dụng xe Công ty).
9.407.434 - VNĐ12.407.434 VNĐ một năm
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Có bằng lái xe máy.
Bình Định
9.517.934 - VNĐ12.517.934 VNĐ một năm
 • Bán hàng và phổ biến sản phẩm đến tận nhà.
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
8.923.017 VNĐ một tháng
 • Quản lý cộng tác viên bán hàng.
 • Tham gia các hoạt động bán hàng, sampling.
 • Quản lý dữ liệu bán hàng, theo dõi xuất hóa đơn.
 • Quản lý xuất, nhập sữa tại cửa hàng.
9.628.434 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
 • Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
 • Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý doanh số, thu tiền bán hàng.
 • Khai thác khách hàng mới, chăm sóc khách hàng.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Khả năng hoạt động nhóm,.
Bà Rịa - Vũng Tàu
9.048.641 VNĐ một tháng
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult lady).
 • Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng…
9.407.434 VNĐ một năm
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến tận nhà khách hàng.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn các cộng tác viên bán hàng.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.