Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
Tài Chính Tín Việt VietCredit
Quảng Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng.
 • Thu thập thông tin Khách hàng, hướng dẫn Khách hàng hoàn tất hồ sơ đăng ký mở thẻ theo quy định bán…
Tài Chính Tín Việt VietCredit
An Giang +8 locations
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng.
 • Tốt nghiệp Trung Cấp hoặc THPT (12/12) và có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm đảm nhận các công việc…
Tài Chính Tín Việt VietCredit
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng.
 • Thu thập thông tin Khách hàng, hướng dẫn Khách hàng hoàn tất hồ sơ đăng ký mở thẻ theo quy định bán…
Tài Chính Tín Việt VietCredit
Thành phố Hồ Chí Minh
5.600.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc bán hàng, tiếp xúc, chăm sóc khách hàng.
 • Tốt nghiệp PTTH (12/12) và có tối thiểu 06 tháng đảm nhận các công việc bán hàng.
Tài Chính Tín Việt VietCredit
Hà Tĩnh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập thông tin Khách hàng, hướng dẫn Khách hàng hoàn tất hồ sơ đăng ký vay tiêu dùng theo quy định bán hàng theo cặp (Pair Sales - tức là đi cùng tối thiểu…
Tài Chính Tín Việt VietCredit
Ninh Bình
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý bán hàng (ngày, tuần, tháng).
 • Trực tiếp thực hiện công tác bán hàng.
 • Bán hàng theo Lô tại các doanh nghiệp.
 • Kiểm tra 5S hàng ngày.

We have removed 8 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds