Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
16.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện đánh giá và phân tích các dữ liệu, số liệu bán hàng nhằm đánh giá tính hiệu quả của hoạt động bán hàng theo nhãn hàng, ngành hàng, khu vực phụ trách…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Giám sát, đánh giá các chương trình quảng bá, trưng bày sản phẩm, các hoạt động marketing tại điểm bán theo các kênh bán hàng (Kênh GT và MT).

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds