Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 16 jobs
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Điều phối hoạt động bán hàng:
 • Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng và review kết quả hàng tháng cùng cấp trên.
 • Tìm kiếm hệ thống khách hàng là các công ty có nhu…
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiếm lĩnh điểm bán (Thị phần TB >50%).
 • Quản lý Ngân sách, ngành hàng kênh GT.
 • Được phép kiểm soát hàng hóa và các nguồn lực (POSM ...).
 • Thực thi và duy trì.
DILIGO HOLDINGS
Quảng Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Làm việc theo hệ thống cửa hàng bán lẻ, nhà phân phối trên khu…
DILIGO HOLDINGS
Bắc Ninh
 • Đảm bảo luôn luôn đúng đủ, kịp thời, đúng tiến độ hàng để phục vụ bán hàng, không thừa hàng theo chuẩn nguyên lý và nguyên tắc trong chính sách, quy trình.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds