Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
DILIGO HOLDINGS
Phú Thọ
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Triển khai việc thực thi bán hàng.
  • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
  • Bảo hiểm tai nạn 24h.
  • Phát triển hệ thống khách hàng.
  • Bao phủ và chiếm lĩnh điểm bán.
» Create your CV - It only takes a few seconds