Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT Hà Nội

DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán Hàng tại các cửa hàng tạp hóa- TP Hà Nội.
 • Thực hiện tiếp thị, trưng bày, bán hàng và chốt đơn theo quy trình;
 • Tìm kiếm, phân loại và chăm sóc khách hàng;

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT KHU VỰC UÔNG BÍ- QUẢNG NINH

DILIGO HOLDINGS
Quảng Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Làm việc theo hệ thống cửa hàng bán lẻ, nhà phân phối trên khu…

Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT Hồ Chí Minh

DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán Hàng tại các cửa hàng tạp hóa- TP HỒ CHÍ MINH.
 • Thực hiện tiếp thị, trưng bày, bán hàng và chốt đơn theo quy trình;
 • Phát triển mở rộng thị trường mới;

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC TP BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

DILIGO HOLDINGS
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP Biên Hòa - Đồng Nai.

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng ban buôn, bán lẻ trên địa bàn Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Giám Sát Bán Hàng

DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Phát triển hệ thống khách hàng.
 • Bao phủ và chiếm lĩnh điểm bán.

Phó Phòng Sản Xuất

DILIGO HOLDINGS
Bắc Ninh
13.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
 • Triển khai KHSX bán thành phẩm, thành phẩm cho các ca theo ngày.
 • Thực hiện vệ sinh 5S trong nhà máy.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN RSM

DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chiếm lĩnh điểm bán (Thị phần TB >50%).
 • Quản lý Ngân sách, ngành hàng kênh GT.
 • Được phép kiểm soát hàng hóa và các nguồn lực (POSM ...).
 • Thực thi và duy trì.
» Create your CV - It only takes a few seconds