Bán Hàng Tai jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: DILIGO HOLDINGS (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
DILIGO HOLDINGS
Vĩnh Phúc +1 location
10.000.000 VNĐ một năm
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Phát triển hệ thống khách hàng.
 • Bao phủ và chiếm lĩnh điểm bán.
DILIGO HOLDINGS
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc tại các cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP Biên Hòa - Đồng Nai.
 • Thực hiện tiếp thị, trưng bày, bán hàng và chốt đơn theo quy trình;
DILIGO HOLDINGS
Phú Thọ
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Phát triển hệ thống khách hàng.
 • Bao phủ và chiếm lĩnh điểm bán.
DILIGO HOLDINGS
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Tỉnh Bình Dương.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
DILIGO HOLDINGS
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn TP Biên Hòa - Đồng Nai.
DILIGO HOLDINGS
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • Phát triển hệ thống khách hàng.
 • Bao phủ và chiếm lĩnh điểm bán.
DILIGO HOLDINGS
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp thị, trưng bày, bán hàng và chốt đơn theo quy trình;
 • Làm việc theo hệ thống cửa hàng bán lẻ, nhà phân phối trên khu vực Thị Xã Dĩ An, TP Thủ Dầu…
DILIGO HOLDINGS
Tây Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Làm việc tại cửa hàng bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
 • Báo cáo thường xuyên và liên tục hàng tuần, tháng, quý, năm cho CDD.
 • Lập kế hoạch chi tiết tuần, tháng, quý, năm (NPP, Nhân sự, Khách hàng, hoạt động Trade…