Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
 • Hỗ trợ các bạn Sale chuẩn bị các buổi Presentation cho Khách hàng.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
 • Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Yêu thích công việc kinh doanh và bán hàng.
 • Giới thiệu sản phẩm và bán hàng, tăng doanh thu cho công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Yêu thích công việc kinh doanh và bán hàng.
 • Giới thiệu sản phẩm và bán hàng, tăng doanh thu cho công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Lên kế hoạch bán hàng định kỳ, đảm bảo target hàng tháng.
 • Party, du lịch công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi đơn hàng, hoạt động giao hàng, công nợ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Chăm sóc khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Chăm sóc khách hàng hiện tại.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
 • Mở rộng khách hàng và sản phẩm mới.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds