Bán Hàng Tai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 30 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Thừa Thiên - Huế
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • 34 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT KHU VỰC HUẾ trong ngành Bán hàng, Bán lẻ / Bán sỉ được…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT - Khu Vực Đồng Xoài trong ngành Tư vấn, Bán hàng được tuyển dụng tại Bình Phước , Thị Xã Đồng…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Quảng Trị
10.000.000 VNĐ một tháng
 • 35 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT KHU VỰC QUẢNG TRỊ trong ngành Bán hàng, Bán lẻ / Bán sỉ được tuyển dụng tại Quảng Trị bởi…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Phú Thọ
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC VIỆT TRÌ trong ngành Tư vấn, Bán hàng, Bán lẻ /…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp thị, trưng bày, bán hàng và chốt đơn theo quy trình;
 • 45 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT - Khu Vực Dĩ An Bình…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Lào Cai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • 44 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT - KHU VỰC LÀO CAI,…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Nghệ An
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • 17 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Diễn Châu, TX Thái…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bình Phước
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bán Hàng Kênh GT - Khu Vực Bình Long trong ngành Tư vấn, Bán hàng được tuyển dụng tại Bình Phước , Thị Xã Bình…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Vĩnh Phúc
10.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Vĩnh Phúc trong ngành Tư vấn, Bán hàng được tuyển dụng tại Vĩnh Phúc , Thành Phố Vĩnh Yên bởi…
CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS
Bắc Giang
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Triển khai việc thực thi bán hàng.
 • Quản lý hệ thống Route tuyến bán hàng.
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH GT TẠI BẮC GIANG trong…