Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 31 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô với tình hình kinh doanh tốt, các đơn…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô với tình hình kinh doanh tốt, các đơn…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Lập báo cáo đào tạo hàng tháng, hàng quý.
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ tùng ô…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô với tình hình kinh doanh tốt, các đơn…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Một trong những công ty sản xuất của Nhật hàng đầu tại Việt Nam.Môi trường + đãi ngỗ tốt.
 • Thực hiện quản lý và giám sát kế hoạch sản xuất để đạt được mục tiêu.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Thực hiện các công việc liên quan đến hành chánh như quản lý, sắp xếp hồ sơ, sổ sách của công ty, quản lý văn phòng phẩm, thiết bị trong công ty, book vé máy…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô với tình hình kinh doanh tốt, các đơn…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Thực hiện đối ứng khách hàng.
 • Có kinh nghiệm đối ứng với khách hàng.
 • Thực hiện quản lý và giám sát công việc của bộ phận.
 • Thực hiện báo cáo chất lượng.
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Cơ hội phát triển ở một trong những công ty nổi tiếng hàng đầu ở Nhật Bản về lĩnh vực sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô với tình hình kinh doanh tốt, các đơn…
Việc làm tiếng Nhật
Hải Dương
 • Sắp xếp, thay đổi kế hoạch sản xuất linh hoạt theo tình hình hàng tồn kho.
 • Quản lý công nhân chuyền (tổng cộng có 14 công nhân ).
 • Chào đón những ứng viên.