Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Thực tập sinh tại công ty tuyển dụng của Nhật

Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
  • Liên lạc danh sách khách hàng và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại.
  • Có giọng nói, kỹ năng giao tiếp tốt để thực hiện cuộc gọi cho khách hàng, ứng viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds