Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Có du lịch công ty hàng năm.
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ nhân sự của công ty.
 • Quản lý nguồn nhân sự nội bộ.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Làm các loại bánh mì, bánh ngọt....theo yêu cầu cho mục đích kiểm tra chất lượng bột mì.
 • Kiểm tra/ bảo quản nguyên vật liệu/ bột đông theo quy…
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Hỗ trợ khách hàng dùng thử ở quy mô công nghiệp.
 • Cùng với nhân viên kinh doanh chào sản phẩm đến khách hàng.
 • Nhận thông tin từ nhân viên kinh doanh.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quản lý việc mua hàng và liên lạc với nhà cung cấp về văn phòng phẩm, nước uống, các dụng cụ thiết bị trong công ty.
 • Đảm trách các hoạt động của công ty:
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Quản lý đơn hàng, quản lý bán hàng trong ngoài nước.
 • Có du lịch công ty hàng năm.
 • Quản lý nhà cung cấp;
 • Giám sát chất lượng nguyên vật liệu mua vào.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích thực hiện hàng tháng.
 • Có du lịch công ty hàng năm.
 • Kiến thức về thực hành dịch vụ khách hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Có du lịch công ty hàng năm.
 • Phân tích mẫu nguyên liệu, trung gian, sản phẩm và mẫu phát sinh của nhà máy (sử dụng các thiết bị phân tích ICP …
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Có du lịch công ty hàng năm.
 • Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới nghiệp vụ Môi trường, An toàn lao động của công ty.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Lên kế hoạch đặt mua bao bì và nguyên phụ liệu để luôn đảm bảo lượng tồn kho đủ sử dụng cho quá trình rồi gửi cho bộ phận thu mua để tiến hành mua hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Lập và quản lý chặt chẽ dự toán hàng năm, kèm báo cáo thực tích thực hiện hàng tháng.
 • Có du lịch công ty hàng năm.
 • Kiến thức về thực hành dịch vụ khách hàng.