Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 1,725 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Giám sát PG, cung cấp báo cáo hàng ngày bán hàng, báo cáo hàng tuần và hàng tháng.
 • Phối hợp với nhóm Bán hàng để tổ chức các sự kiện.
 • Tiếng Anh nói và viết tốt.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Du lịch hàng năm, Year End Party năm tổ chức tại trụ sở (Singapore).
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận đơn hànghàng mẫu từ công ty khách hàng ở Nhật, trao đổi thêm về thông tin đơn hàng nếu cần.
 • Có kinh nghiệm sales hoặc quản lý đơn hàng về nhóm…
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng đơn hàng và tiến hành giao hàng, quyết toán cho khách hàng.
 • Tiếp nhận đơn hàng và bản thiết kế mẫu sản phẩm từ khách hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Hỗ trợ xây dựng, triển khai và giám sát các chính sách, quy trình và thực hành các tiêu chuẩn để bảo vệ nhân viên DHL, hàng hóa của khách hàng, tài sản và thông…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp thông tin đầy đủ về các sự cố hàng hóa cho khách hàng như là không được giao, trả lại, gửi sai, trì hoãn, mất các lô hàng bị hư hỏng, v.v.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách các công việc liên quan đến hành chính cho công ty như quản lý văn phòng phẩm, hồ sơ, tài liệu của công ty.
 • Tiếng Anh (Có thể làm việc).
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Sắp xếp, phân bổ và quản lý các công việc của nhà máy.
 • Giám sát công việc của nhân viên cấp cao, trưởng nhóm.
 • Thực hiện và kiểm tra rà soát tiến độ sản xuất.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý cửa hàng, doanh số bán hàng.
 • Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tại cửa hàng.
 • Quản lý nhân viên tại cửa hàng.
 • Giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Vĩnh Phúc
 • Giám sát công việc của nhà thầu như:
 • Sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng, thiết bị.
 • Sửa chữa liên quan đến IT, dây điện như:
 • Hỗ trợ các công việc khác của phòng.