Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bạn là sinh viên năm cuối, siêu tự tin với năng lực tiếng Nhật, đang tìm kiếm một nơi thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại một công ty Nhật Bản…
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
  • Liên lạc danh sách khách hàng và sắp xếp cuộc hẹn qua điện thoại.
  • Có giọng nói, kỹ năng giao tiếp tốt để thực hiện cuộc gọi cho khách hàng, ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bạn là sinh viên ba hay năm cuối, siêu tự tin với năng lực tiếng Nhật, đang tìm kiếm một nơi thực tập có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại một công ty…
» Create your CV - It only takes a few seconds