Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,727 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Lâm Đồng
 • Đảm nhiệm công tác phiên dịch tại nơi sản xuất phô-mai thuộc hệ thống nhà hàng nằm ở khu vực thành phố Đà Lạt.
 • Tiếng Nhật (N1 hoặc tương đương).
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, tự tin với khả năng ngoại ngữ và kỹ năng bán hàng của mình, bạn sẽ là cầu nối giữa khách hàng và cửa hàng, làm khách hàng thêm yêu…
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Quản lý, thực hiện các yêu cầu mua bán sắt thép của khách hàng.
 • Lên kế hoạch phát triển kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới.
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng đơn hàng và tiến hành giao hàng, quyết toán cho khách hàng.
 • Tiếp nhận đơn hàng và bản thiết kế mẫu sản phẩm từ khách hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng bán hàng tốt.
 • Yêu thích lĩnh vực bán lẻ, tự tin với khả năng ngoại ngữ và kỹ năng bán hàng của mình, bạn sẽ là cầu nối giữa khách hàng và cửa hàng, làm…
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng đơn hàng và tiến hành giao hàng, quyết toán cho khách hàng.
 • Tiếp nhận đơn hàng và bản thiết kế mẫu sản phẩm từ khách hàng.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám sát quá trình thực hiện đơn đặt hàng và đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được xử lý theo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của công ty.
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Tiếp nhận đơn hàng đại trà, triển khai kế hoạch sản xuất với nhà máy.
 • Có kinh nghiệm làm hồ sơ giấy tờ khi làm thủ tục xuất hàng (cơ bản).
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận đơn hànghàng mẫu từ công ty khách hàng ở Nhật, trao đổi thêm về thông tin đơn hàng nếu cần.
 • Gửi hàng mẫu đến các nhà máy để gia công.
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng.
 • Theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng đơn hàng và tiến hành giao hàng, quyết toán cho khách hàng.
 • Chào đón những ứng viên.