Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 421 jobs
RBOX
Huế +10 locations
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.
RBOX
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
 • Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách…
RBOX
Rạch Giá
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.
RBOX
Đồng Hới
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
 • Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
 • Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
 • Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách…
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Bán hàng và chăm sóc khách hàng:
 • Tiếp xúc, giới thiệu, bán hàng, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc sau bán hàng.
 • Tham gia các chương trình truyền thông, thu hút khách…
RBOX
Gò Vấp +1 location
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.
RBOX
Phủ Lý
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
 • Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 • Thực hiện các báo cáo bán hàng theo yêu cầu.