Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 243 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Dựa trên đơn hàng, tính toán công suất điện cần dùng cho hệ thống điện và điều hòa.
 • Xác định cách bố trí hệ thống đường dây điện và loại điều hòa phù hợp cho…
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương +2 locations
 • Đối ứng khách hàng, đối tác.
 • Quản lý các phòng ban:
 • Nhân sự, tổng vụ, IT, tuân thủ, An toàn lao động, ISO, tuân thủ...
 • Của nhà máy khoảng 800 lao động.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuẩn bị các giấy tờ, chứng từ XNK hàng hóa như hợp đồng mua bán, packing list...các thủ tục thanh toán, giao nhận hàng hóa.
 • Vật tư/Theo dõi đơn hàng.
Ky Nguyen Vang Consultants
Bình Dương
 • Lập bảng dự trù nguyen vật liệu phụ hang tuần, hàng tháng.
 • MÔ TẢ CHỨC NĂNG CHUNG:
 • Kiểm soát năng suất và chất lượng sản phẩm trong ca.
 • Và báo cáo cho cấp trên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • + Kiểm soát hàng tồn kho lâu, hàng không đủ điều kiện kinh doanh để cùng phối hợp với các bộ phận liên quan đưa ra hướng xử lý, khắc phục.
 • Bất kỳ - > Mức lương:
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Thiết lập quan hệ Khách hàng.
 • Tham gia đề xuất các phương thức cải tiến kinh doanh, chính sách giá bán, chương trình tiếp thị, khuyến mãi, ...
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập, thực hiện chiến lược & kế hoạch bán hàng trung và ngắn hạn cho nhóm sản phẩm phụ trách tại khu vực quản lý.
 • Phân tích nhu cầu đào tạo cho trình dược viên.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Giải quyết các phát sinh trong công việc hàng ngày của phòng.
 • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động phòng bảo trì.
 • Sửa chữa máy móc thiết bị, CCDC.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Điều phối các bộ phận đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
 • Triển khai các quy định - tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của khách hàng đến các bộ phận liên quan.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
35.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Doanh số, các chỉ tiêu, chất lượng dịch vụ Bán hàng/ Dịch Vụ Logistics/ Phân Phối, KPIs, ….
 • Dịch vụ khách hàng, số liệu:
 • Toàn thời gian cố định.