Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 549 jobs
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 4 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Nhân Viên Bán Hàng (Thiết Lập Cuộc Hẹn) trong ngành Tư vấn, Bán hàng, Tiếp thị được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh ,…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 14 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Trước Và Sau Bán Hàng (Có Hoa Hồng) trong ngành Tư vấn, Bán hàng, Tài chính / Đầu…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 25 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Nhân Viên Giới Thiệu Sản Phẩm Và Khai Thác Nhu Cầu Khách Hàng trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Đặt lịch hẹn với khách hàng để Bộ Phận Kinh Doanh trực tiếp gặp khách hàng ký kết hợp đồng.
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm (HN) Nhân Viên Phân Tích…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm (HN) Nhân Viên Mở Rộng Nguồn Khách Hàng Tiềm Năng trong ngành Tư vấn, Bảo hiểm, Bán hàng được tuyển dụng tại Hà Nội ,…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Gọi điện đặt cuộc hẹn với khách hàng để Bộ Phận Kinh Doanh trực tiếp gặp khách hàng ký kết hợp đồng.
 • 54 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Nhân Viên…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 13 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Nhân Viên Sales (Không Gặp Khách Hàng Trực Tiếp, Giờ Hành Chính) trong ngành Tư vấn, Du lịch, Bán hàng được tuyển…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 25 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Qua Điện Thoại trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Bán hàng được tuyển dụng tại…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [HCM] Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng Tiềm Năng Trên Nguồn Data Có Sẵn (Không Phải Gặp Khách Hàng) trong ngành Tư vấn,…
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm (HN) Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng trong ngành Tư vấn, Bảo hiểm, Bán hàng được tuyển dụng tại Hà Nội , Quận Đống Đa bởi…