Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 322 jobs
Hà Nội
 • Chương trình bán hàng, gói sản phẩm cụ thể (bán chéo, bán kèm).
 • Các mô hình phân tích dữ liệu tập trung vào lĩnh vực phân nhóm khách hàng để xác định khách hàng…
Hà Nội
 • Đại học Ngân hàng TP HCM.
 • Thi viết nghiệp vụ và Tiếng Anh (Riêng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Nhóm Hàn Quốc thuộc Ban Khách hàng doanh nghiệp nước…
Hà Nội
 • Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ – Trụ sở chính (Hà Nội).
 • Tuyển dụng vị trí chuyên viên tại Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ.
 • Số lượng và vị trí tuyển dụng.
Hà Nội
 • Nhân viên khoán gọn vị trí chăm sóc và phát triển khách hàng.
 • Tại Phòng Quản lý nội bộ, tầng 3 - Ngân hàng TMCP ĐT&PTVN - Chi nhánh Hồng Hà.
Hà Nội
 • Đại học Ngân hàng TP.HCM.
 • Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh chứng khoán, Quản trị Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán –…
Hà Nội
 • Thực hiện gọi ra, tiếp cận khách hàng và cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại/ưu đãi của ngân hàng đến khách hàng.
Hà Nội
 • Đại học Ngân hàng TP HCM.
 • Thi viết nghiệp vụ và Tiếng Anh (Riêng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng – Nhóm Hàn Quốc thuộc Ban Khách hàng doanh nghiệp nước…
Hà Nội
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trân trọng thông báo./.
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển…
Hà Nội
 • Đại học Ngân hàng TP HCM.
 • ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG :
 • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
 • Tuổi đời không quá 35.
 • Bản mô tả công việc:
Hà Nội
 • Thực hiện gọi ra, tiếp cận khách hàng và cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mại/ưu đãi của ngân hàng đến khách hàng.