Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Tổ trưởng sản xuất ( Line Leader )

Bắc Ninh
  • Du lịch hàng năm theo quy định.
  • Nhận kế hoạch sản xuất và triển khai kế hoạch tới tổ được phân công quản lý.
  • Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các tổ viên trong công…

Quản lý công đoạn chuẩn bị đổi Model

Bắc Ninh
  • Du lịch hàng năm theo quy định.
  • Có kinh ngiệm về SMD.
  • Cài đặt chương trình kiểm tra cho các Model ,quản lý Jig thiết bị máy móc trong công đoạn.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email