Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Lễ Tân Part-time new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý công nợ khách hàng căn hộ, làm hợp đồng cho khách hàng.
  • Part-time Ho Chi Minh 13/10/2020 - 13/11/2020 Lễ tân.
  • Du lịch thường niên cùng công ty.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email