Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Hà Nội
  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
  • Tìm hiểu nhu cầu cuả khách hàng để tư vấn sản phẩm phù hợp với mong muốn cuả khách hàng.
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện những công viêc cần thiết của một nhân viên trước trong và sau ca làm việc.
  • Sẵn sàng hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds