Create your CV - It only takes a few seconds

Bán Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 33 jobs

Quản Lý Trình Dược Viên ( ASM) - Kênh OTC Khu Vực Hà Nội

Hà Nội
  • Bán hàng, mở điểm, kiểm soát thị trường, chăm sóc khách hàng.
  • Chịu trách nhiệm về doanh thu của khu vực theo chỉ tiêu đã được giao đồng thời xây dựng kế hoạch…

Chuyên viên kinh doanh Bất Động Sản

Hà Nội
  • Quản lý giao dịch khách hàng, dẫn khách hàng đi xem dự án Bất động sản.
  • Tìm kiếm, lựa chọn, tư vấn khách hàngbán các sản phẩm bất động sản do Công ty đầu tư…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds