Create your CV - It only takes a few seconds

Au Lạc Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (HR)

AU - Lạc Việt
Cần Thơ
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập dữ liệu cá nhân / nhận nhu cầu nhân sự của các bộ phận khác để xử lý, đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự.
 • Đề xuất giải pháp cho nhà quản lý.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (ACC)

AU - Lạc Việt
An Giang
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • An Giang, Đà Nẵng, TP HCM.

TRỢ LÝ CÁ NHÂN (PA)

AU - Lạc Việt
Cần Thơ
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch làm việc, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Giám đốc để phục vụ quản lý.

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ (LAW)

AU - Lạc Việt
Cần Thơ
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện tất các văn bản ban hành tại Công ty.
 • Đảm bảo tuân thủ theo quy định Công ty và pháp luật;
 • Cần Thơ, Đà Nẵng, TP HCM.

NHÂN VIÊN KINH DOANH (SALE)

AU - Lạc Việt
Cần Thơ
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm và xây dựng database khách hàng.
 • Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, thuyết phục khách hàng tiềm năng;
 • Cập nhật dữ liệu tiếp thị và thông tin xu hướng cho…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email