Create your CV - It only takes a few seconds

An Huy Như jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 32 jobs

Thực tập sinh Embedded nhúng C

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding,…

Tuyển thực tập sinh Tester - Lumi Smart home - Văn Quán Hà Đ...

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Việt Nam
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Biết sử dụng các Tool quản lý bug như jira, redmine,….
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - QC

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt động thể…

Nhân Viên Nhân Sự - Hành Chính Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
 • Được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch, sự kiện cùng công ty ít nhất 4 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt…

Nhân viên quản lý chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt động thể…

Nhân Viên Lắp Ráp Mạch, Đóng Gói Sản Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 2 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt động thể…

Thiết Kế Phần Cứng - Lumi Smart Home - Upto 30M

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding,…

Lập Trình Viên PHP

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding,…

Nhân Viên Automation Test- Lumi Smart Home - Up To 25M

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding,…

Nhân vViên Lắp Ráp Mạch, Đóng Gói

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt động thể…

Lập trình nhúng C - Lumi Smart home IOT

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ21.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding,…

Lập trình nhúng Linux- up to 30m

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Việt Nam +1 location
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding,…

Nhân Viên Kỹ Thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
 • Được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 2 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt động thể…

Lập Trình Viên React Native (Lương 15-25 triệu)

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân viên mới được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding,…

Công Nhân Lắp Ráp Mạch, Đóng Gói Sản Phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN LUMI VIỆT NAM
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo và trang bị điều kiện đầy đủ để phát huy khả năng cao nhất.
 • Du lịch cùng công ty ít nhất 1 lần/năm, các hoạt động team builiding, hoạt động thể…

Get new jobs for this search by email