Create your CV - It only takes a few seconds

Alokiddy.com.vn jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Tuyển dụng pr & content manager

Nhà Tuyển Dụng Mùa Hoa Phượng
Hà Nội
 • Vị trí Content Manager tại Alokiddy chịu trách nhiệm triển khai và/hoặc điều phối triển khai các dự án nội bộ về content marketing bao gồm từ xây dựng chiến…

Tuyển dụng nhân viên diễn hoạt hình 2d

Nhà Tuyển Dụng Mùa Hoa Phượng
Hà Nội
3.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC (www.english4u.com.vn, www.alokiddy.com.vn) - Tầng 2, Toà nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm) cần tuyển:

Tuyển lập trình game

Nhà Tuyển Dụng Mùa Hoa Phượng
Hà Nội
 • KSC thiếu một bạn Lập Trình Game (sẵn đào tạo) - Phỏng vấn Online.
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC ( www.english4u.com.vn/, www.alokiddy.com.vn, Tòa…

Tuyển dụng nhân viên telesale

Nhà Tuyển Dụng Hương Mùa Hè
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC https://alokiddy.com.vn/.
 • Tầng 2, Tòa nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm cần tuyển:

Tuyển gấp nhân viên telesale

Nhà Tuyển Dụng Hương Mùa Hè
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC ( www.alokiddy.com.vn, www.alokiddy.com.vn, Tòa nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm) cần tuyển:

Tuyển gấp giáo viên tiếng anh

Nhà Tuyển Dụng Mùa Hoa Phượng
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC ( www.english4u.com.vn/, www.alokiddy.com.vn, Tòa nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm) cần tuyển:

Tuyển ctv telesale

Nhà Tuyển Dụng Hương Mùa Hè
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC https://alokiddy.com.vn/.
 • Tầng 2, Tòa nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm cần tuyển:

Tuyển gấp nhân viên lập trình viên net

Nhà Tuyển Dụng Mùa Hoa Phượng
Hà Nội
 • Phỏng vấn ONLINE - Ngại gì COVID.
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC ( www.english4u.com.vn/, www.alokiddy.com.vn, Tòa nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình,…

Tuyển dụng lập trình game

Nhà Tuyển Dụng Rose Nguyễn
Hà Nội
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC ( www.english4u.com.vn/, www.alokiddy.com.vn, Tòa nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm) cần tuyển:

Tuyển dụng nhân viên vận đơn

Nhà Tuyển Dụng Hương Mùa Hè
Hà Nội
 • Công ty cổ phần Công nghệ và Giáo dục KSC (www.english4u.com.vn/, www.alokiddy.com.vn).
 • Tầng 2, Tòa nhà Mỹ đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm cần tuyển:
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.