Aica Việt Nam Co.,ltd Intern Thực Tập Sinh Ho Chi Minh 18/03/2020 jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
NICE SEA CO., LTD Intern - Thực tập sinh Ho Chi Mi...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp.
 • Khả năng làm việc độc lập, tập thể chuyên nghiệp.
 • Thực hiện các công tác khác được cấp trên giao phó.
AICA VIỆT NAM CO.,Ltd Intern - Thực tập sinh Ho Ch...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Để cơ sở cho việc tuyển dụng này, AICA sẽ ưu tiên chọn một số sinh viên ưu tú vào thực tập với những điều kiện sau:
 • Được đào tạo về kiểm toán, kế toán.
AICA VIỆT NAM CO.,LTD Intern - Thực tập sinh Ho Ch...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Để cơ sở cho việc tuyển dụng này, AICA sẽ ưu tiên chọn một số sinh viên ưu tú vào thực tập với những điều kiện sau:
 • Chi tiết xem thêm tại website công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AICA HPL
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghỉ theo Luật Lao Động Việt Nam.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AICA HPL đang cần tuyển nhân sự.
 • Quản trị, kiểm tra và hướng dẫn hạch toán ở các chi nhánh phụ…
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AICA HPL
Hải Phòng
 • Nghỉ theo Luật Lao Động Việt Nam.
 • Nghỉ theo Luật Lao Động Việt Nam.
 • Theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
 • + Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, vuợt khó.
» Create your CV - It only takes a few seconds