Accor jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
 • ACCOR HOTELS đang cần tuyển nhân sự.
 • To do HR Indicator monthly report to Accor Vietnam.
 • To work with Training Manager to ensure that the internal training…
HÔTEL PERLE D ORIENT CAT BA- M GALLERY COLLECTION
Hải Phòng
 • Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
 • Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.
HÔTEL PERLE D'ORIENT CAT BA
Hải Phòng
 • Cơ hội thăng tiến trong các khách sạn ở Accor.
 • Thẻ ưu đãi dành cho nhân viên của khách sạn Accor toàn cầu.
 • Cơ hội phát triển bản thân qua các chương trình đào…
HÔTEL PERLE D'ORIENT CAT BA
Hải Phòng
 • Special Discount with Accor property after 06 months of employment/ Chiết khấu đặc biệt với các khách sạn của tập đoàn Accor sau 06 tháng làm việc.
HÔTEL PERLE D'ORIENT CAT BA
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Special Discount with Accor property after 06 months of employment/ Chiết khấu đặc biệt với các khách sạn của tập đoàn Accor sau 06 tháng làm việc.
HÔTEL PERLE D'ORIENT CAT BA
Hải Phòng
 • Cơ hội thăng tiến trong các khách sạn ở Accor.
 • Thẻ ưu đãi dành cho nhân viên của khách sạn Accor toàn cầu.
 • Cơ hội phát triển bản thân qua các chương trình đào…
HÔTEL PERLE D'ORIENT CAT BA
Hải Phòng
 • Chiết khấu đặc biệt với các khách sạn của tập đoàn Accor sau 06 tháng làm việc.
 • Bạn sẽ có những cơ hội tuyệt vời để phát triển nghề nghiệp với tập đoàn Accor –…
HÔTEL PERLE D'ORIENT CAT BA
Hải Phòng
 • Special Discount with Accor property after 06 months of employment/ Chiết khấu đặc biệt với các khách sạn của tập đoàn Accor sau 06 tháng làm việc.
HÔTEL PERLE D'ORIENT CAT BA
Hải Phòng
 • Cơ hội thăng tiến trong các khách sạn ở Accor.
 • Thẻ ưu đãi dành cho nhân viên của khách sạn Accor toàn cầu.
 • Cơ hội phát triển bản thân qua các chương trình đào…
» Create your CV - It only takes a few seconds