Create your CV - It only takes a few seconds

873 Xây Dựng Công Trình Giao Thông jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Kế Toán Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thô...
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông.
 • Theo dõi nhập xuất, tồn tại công trình;
 • Tốt nghiệp loại khá trở lên Hệ chính quy trường các trường Cao…

Kỹ sư lập dự toán

Công Ty Kỹ Thuật Và Xây Dựng Win Win
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Và Xây Dựng Win Win được thành lập với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng, thi công xây dựng các công trình công cộng, đường bộ, hệ…

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thô...
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông.
 • Đã trải qua các công việc kế toán đội, lập giá vốn và hoàn chi phí các dự án thuộc các công trình xây dựng…

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thô...
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông.
 • Xây dựng phân công trách nhiệm, quyền hạn, kiểm soát công việc nhân viên.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Thi Công

Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thô...
Hà Nội
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông.
 • Làm chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm công trình.
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành Xây dựng/Giao…

Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công

Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thô...
Hà Nội
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông.
 • Hiểu biết về qui trình qui phạm thi công và nghiệm thu các lạo công trình xây dựng:
 • Hà Nội , Quận Hà Đông.

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thô...
Hà Nội
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông.
 • Hiểu biết về qui trình qui phạm thi công và nghiệm thu các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng…;

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật, Phòng Quản Lý Tổ Chức Và...

Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thô...
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Công Ty Cổ Phần 873 - Xây Dựng Công Trình Giao Thông.
 • + Nắm rõ quy định của Nhà nước về Xây dựng và quản lý chất lượng công trình;
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email