4 Oranges Co., Ltd jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Khánh Hòa (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 42 jobs
CÔNG TY DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO....
Khánh Hòa
 • Khánh Hòa Thư Ký Dự Án Nhân Sự Tổng Hợp MÔ TẢ CÔNG VIỆC [Works].
 • Human Resources Recruitment and Management.
 • Subcontract (weekly, monthly meeting, regular).
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
 • Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh c / - KN Cam Ranh Co.
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
 • Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co.
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
 • Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co.
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
 • Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co.
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
 • Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co.
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
 • Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co.
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Good Interpersonal Skills./ - các kĩ năng cá nhân tốt.
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
CHARLES WEMBLEY
Khánh Hòa
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 7,000,000 - 10,000,000 Vnd Kinh nghiệm:
 • 1 - 2 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Prepare document for tender, contract, quotation, import license.
 • Việc làm mới cập nhật:
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
Khánh Hòa
 • Ltd., Long Beach, Cam Ranh Peninsula, Cam Nghia Ward, Khanh Hoa Province, 650000, Vietnam.
 • Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh Hotel / - KN Cam Ranh Co.