Create your CV - It only takes a few seconds

4 Oranges Co., Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 72 jobs

Customs Clearance Staff

 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Customs Clearance Staff trong ngành Xuất nhập khẩu được…

Service Engineer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • English OR Japanese business level.
 • Bachelor degree of Electronics or Electrical.

Accounting Assistant

Thành phố Hồ Chí Minh
 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Conversational level OR English skill :
 • Off twice Saturday a month >.

Junior Accountant

 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Other tasks or responsibilities as assigned.
 • Bachelor Degree major in Accounting.

Regulatory

Thành phố Hồ Chí Minh
 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Regulatory trong ngành Luật / Pháp lý,, Hành chính /…

Maintenance Inspection Engineer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ensure those staff undertaking Inspection or maintenance are fit to do so and not…

Purchasing Section Manager

 • 4 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Purchasing Section Manager trong ngành Quản lý điều hành,, Thu mua / Vật tư được tuyển dụng tại Hà Nội bởi RGF HR Agent…

Software Engineer

 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Software Engineer trong ngành CNTT - Phần mềm,, CNTT -…

Import Export Staff

 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 35 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Import Export Staff trong ngành Xuất nhập…

Purchasing Staff (Interior)

 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 17 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Purchasing Staff (Interior) trong ngành…

Interior Construction Management Staff

 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Japanese or English conversational level (Internal communication).

IT (OA Management) Staff

 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IT (OA Management) Staff trong ngành CNTT - Phần mềm,,…

染色技術者

 • Lai Vu Industrial Zone, Kim Thanh, Hai Duong, Vietnam.
 • Lot 39B-41, Linh Trung Export Processing Zone.
 • This is Hanoi Representative Office of Toray Industries HK…

Senior Accountant

Thành phố Hồ Chí Minh
 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Senior Accountant trong ngành Kế toán / Kiểm toán được…

Merchandiser Senior Executive

Thành phố Hồ Chí Minh
 • RGF HR Agent Vietnam Co., LTD đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5+ years’ Merchandiser experience in apparel or household field OR 5+ years’ Sales …

Get new jobs for this search by email