4 Oranges Co., Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
BAP SOLUTIONS CO., LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • We have an exciting opportunity for a Junior SAP Developer with our industry-leading client in Japan.
  • ABAP is a high-level programming language to develop SAP…
Long A Trading Co,.Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Có tinh thần trách nhiệm.
  • Phụ trách khối Nhà sách hoặc Kho.
  • Tiếp nhận đơn đặt hàng của NVKD, Khách hàng.
  • Làm hóa đơn bán hàng trên phần mềm.
» Create your CV - It only takes a few seconds