Create your CV - It only takes a few seconds

24h jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 51 jobs
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Nhập dữ liệu vào hệ thống SAP.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Nhập dữ liệu vào hệ thống SAP.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
 • Ăn trưa tại cantin công ty.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Theo dõi đơn hàng từ bộ phận bán hàng và từ khách hàng.
 • Cập nhật kế hoạch sản xuất, sản lượng hằng ngày.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Bảo trì, sửa chữa máy ép, máy thổi.
 • Các công việc khác liên quan theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Vận hành, điều chỉnh máy thổi, máy ép nhựa.
 • Cài đặt các thông số kỹ thuật để cho ra các sản phẩm theo tiêu…
Công Ty TNHH Stolz-Miras Việt Nam
Đồng Nai
 • Tham gia BHXH, BH 24h;
 • Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí sản xuất chung khác vào phần mền kế toán.
 • Theo dõi công nợ phải trả:
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Vận hành, điều chỉnh máy thổi, máy ép nhựa.
 • Chỉnh sửa chữa máy đối với các lỗi nhỏ.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
Đồng Nai
 • Tham gia bảo hiểm theo quy định, bảo hiển 24h.
 • Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty.
 • Tính lương cho người lao động.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Quản lý chi tiết liên quan đến khuôn cho các sản phẩm chai nhựa.
 • Có kiến thức về cơ khí tốt , Autocad.
CÔNG TY TNHH HƯNG NGHIỆP FORMOSA
Đồng Nai
 •  Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Mô tả công việc  Thực hiện thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của Công ty.