24h jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Phát triển sản phẩm mới (sản phẩm thực phẩm:
 • Nước xốt, nước chấm các loại).
 • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Giám sát thi công tại công trình.
 • Quản lý và báo cáo với Quản lý trực tiếp tiến độ thực hiện dự án,.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định luật Lao động và bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng, lập yêu cầu thanh toán.
Việc làm tiếng Nhật
Bắc Ninh
 • Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động Việt Nam Có thể tham gia bảo hiểm 24h.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Việc làm tiếng Nhật
Hà Nội
 • Ngoài các loại Bảo hiểm theo Luật định, Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Kiểm tra giám sát tình hình xây dựng của trung tâm mới, báo cáo tiến độ, các sự việc phát sinh.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài các loại Bảo hiểm theo Luật định, ứng viên còn được nhận Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý tất cả hoạt động hàng ngày tại trung…
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Hoạch định chiến lược sản xuất.
 • Liên lạc trực tiếp bộ phận quản lý sản xuất công ty mẹ hàng ngày về tiến độ, kế hoạch sản xuất.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.
 • Báo cáo trực tiếp cho sếp Nhật.
Việc làm tiếng Nhật
Bình Dương
 • Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định luật Lao động và bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Quản lý và nhập dữ liệu chính vào hệ thống kế toán của công ty.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hưởng đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định, ngoài ra công ty còn mua BH tai nạn 24h, BH công tác….
 • Quản lí cơ sở vật chất trong văn phòng.