Create your CV - It only takes a few seconds

24h jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Toyota Okayama Đà Nẵng
Ðà Nẵng
  • Bảo hiểm sức khỏe 24h sau khi hết thời gian thử việc.
  • Thực hiện công việc sửa chữa các xe vào xưởng.
  • Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.
» Create your CV - It only takes a few seconds