24h jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Full-time (undo) TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT (undo) undo all
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;
 • Tạo mã khách hàng mới trên hệ thống phần mềm SAP;
 • Tiếp nhận báo giá, chứng từ từ nhân viên kinh doanh;
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h;
 • Công việc cụ thể mà bạn sẽ thực hiện, như sau:
 • Theo dõi công, lương cho CBNV trong phòng;
 • + Lương thưởng /phúc lợi:
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;
 • Kiểm tra yêu cầu nhập kho vật tư, hàng hóa;
 • Lập bộ chứng từ nhập kho;
 • Lên báo cáo theo yêu cầu của KTT.
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;
 • Thiết kế điện tử liên quan đến lĩnh vực điện tử cơ bản, điện tử số, vi điều khiển, điện tử công suất,…
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h;
 • Lập kế hoạch triển khai cho dự án, tổ chức họp phân công công tác;
 • Thúc đẩy, phối hợp giải quyết các vấn đề cùng các phòng liên…
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h;
 • Nhận chuyển giao công nghệ của các máy, dây chuyền tự động hóa cho các khách hàng khu vực phía Nam;
 • + Lương thưởng /phúc lợi:
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;
 • Thiết kế phần cơ khí cho các sản phẩm của công ty:
 • Thiết kế giải pháp theo yêu cầu của khách hàng;
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;
 • Thiết kế giải pháp máy tự động cho nhu cầu sản xuất của khách hàng;
 • Thiết kế 3D, bóc tách bản vẽ 2D;
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;
 • Kiểm tra, kiểm soát Nhà cung cấp;
 • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, tiến độ, công nợ và giá của nhà cung…
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;
 • Công việc cụ thể như sau:
 • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hiện tại của công ty;