Create your CV - It only takes a few seconds

24h jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Bell Captain/ Tổ Trưởng Tổ Hành Lý

SHILLA MONOGRAM QUANGNAM DANANG RESORT – THE SHILL...
Ðà Nẵng
  • 24h accidental insurance, health care insurance for self and dependants/ BH tai nạn 24/24h, BH sức khỏe cho cá nhân và người thân.
  • Gửi hồ sơ vào địa chỉ:

Housekeeping Attendant - Nhân Viên Buồng Phòng

SHILLA MONOGRAM QUANGNAM DANANG RESORT – THE SHILL...
Ðà Nẵng
  • 24h accidental insurance, health care insurance for self and dependants/ BH tai nạn 24/24h, BH sức khỏe cho cá nhân và người thân.
  • Anh văn giao tiếp cơ bản.
» Create your CV - It only takes a few seconds