Create your CV - It only takes a few seconds

24h jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • KCN Yên Phong - Bắc Ninh.
 • Nhân viên phỏng sản xuất ( tiếng Nhật).
 • Nam/ Nữ tuổi 1994 - 1985.
 • Tiếng Nhật giao tiếp khá.
Nhật Bản
Bắc Ninh
11.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • Nhân viên xuất nhập khẩu (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).
 • Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1990~ 1994 \*.
 • Thực hiện lưu trữ chứng từ XNK.
Nhật bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • KCN Yên Phong - Bắc Ninh.
 • Nhân viên kỹ thuật sản xuất - Tiếng Nhật.
 • Nam Chỉ nhận độ tuổi 1984~ 1994 \*.
Nhật Bản
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • Nhân viên an toàn môi trường - không yêu cầu ngoại ngữ.
 • Nam/ Nữ tuổi từ 1997-1993.
 • Bắt buộc Sử dụng tin học văn phòng :
Nhật Bản
Bắc Ninh
8.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • Nhân viên phòng kế toán.
 • Nam/ Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1993 ~ 1996.
 • Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (hành chính).
Nhật Bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • Nhân viên chất lượng tiếng Nhật không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1996 - 1992.
 • Yêu cầu nhanh nhẹn, hoạt bát.
Nhật Bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • Nhân viên quản lý sản xuất.
 • Nam/ Nữ Chỉ nhận độ tuổi 1991~ 1996.
 • Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (hành chính).
Nhật bản
Bắc Ninh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • Nhân viên tiếng Nhật Bộ phận sản xuất.
 • Thứ 2 đến thứ 6 hành chính ( 8:00~17:40).
 • Bắt buộc Sử dụng tin học văn phòng khá :
Nhật bản
Bắc Ninh
14.000.000 - VNĐ17.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Công ty mua bảo hiểm 24h cho toàn CNV.
 • 2 bạn nam làm việc KCN Vsip - Bắc Ninh.
 • 1 bạn nam làm việc KCN Yên Phong - Bắc Ninh.
 • Chỉ nhận độ tuổi 1984~ 1994\*.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds