Create your CV - It only takes a few seconds

24h jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
DILIGO HOLDINGS
Vĩnh Phúc +1 location
10.000.000 VNĐ một năm
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện …).
 • BHXH, BHYT theo quy định.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Thực hiện các chương trình Marketing online theo chiến lược của Công ty.
 • Viết tin, bài PR về thương hiệu, văn hóa, sản phẩm, sự kiện của…
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
 • Giải quyết các công việc liên quan đến sản phẩm mới.
 • Ứng viên là Nam giới.
DILIGO HOLDINGS
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia bảo Bảo hiểm tai nạn 24h ngay sau 1 tuần làm việc;
 • Tìm kiếm, phân loại và chăm sóc khách hàng;
 • Thực hiện tiếp thị, trưng bày, bán hàng và chốt đơn…
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm Sức khỏe Diligo (chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các bệnh viện cao cấp) và Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Xây dựng và quản trị hệ thống NPP.
DILIGO HOLDINGS
Đồng Nai
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia bảo Bảo hiểm tai nạn 24h ngay sau 1 tuần làm việc;
 • Tìm kiếm, phân loại và chăm sóc khách hàng;
 • Thực hiện tiếp thị, trưng bày, bán hàng và chốt đơn…
DILIGO HOLDINGS
Phú Thọ
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Phát triển và quản trị đội ngũ nhân viên Sales thị trường, Team leader (Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện …).
 • BHXH, BHYT theo quy định.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm Sức khỏe Diligo (chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các bệnh viện cao cấp) và Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24h.
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
 • Giải quyết các công việc liên quan đến sản phẩm mới.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm tai nạn 24h.
 • Thu thập và phân tích thông tin kế toán để lập bút toán tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Giữ bí mật công việc.