Create your CV - It only takes a few seconds

24h jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 47 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • + Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
 • + Thời gian làm việc:
 • 8h00~17h00 , 2 thứ 7/ tháng.
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
 • + Thời gian làm việc:
 • 8h00~17h00 , 2 thứ 7/ tháng.
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Du lịch trong và ngoài nước hằng năm , bảo hiểm tai nạn 24h, khám sức khỏe bệnh viện quốc tế, đóng bảo hiểm xã hội full lương.
 • Kiểm tra sự cân đối;
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Chịu trách nhiệm doanh số theo từng tháng / quý / năm của những hệ thống siêu thị được phân công.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Nhận đơn và xử lý các đơn hàng từ khách hàng XNK.
 • Điều phối, sắp xếp việc giao nhận hàng với nhà vận…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Du lịch trong và ngoài nước hằng năm , bảo hiểm tai nạn 24h, khám sức khỏe bệnh viện quốc tế, đóng bảo hiểm xã hội full lương.
 • Kiểm tra sự cân đối;
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
 • Hỗ trợ, tư vấn khách hàng cùng với sếp Nhật.
 • + Khám sức khỏe định kì :
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • + Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
 • Hỗ trợ, tư vấn khách hàng cùng với sếp Nhật.
 • + Khám sức khỏe định kì :
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Công ty thực phẩm của Nhật.
 • Hỗ trợ các bạn Sale chuẩn bị các buổi Presentation cho Khách hàng.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nam
 • + Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH 24h và các chế độ phúc lợi khác của công ty.
 • + Thời gian làm việc:
 • 8h00~17h00 , 2 thứ 7/ tháng.
 • + Mô tả công việc: