24h jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Lấy mẫu và kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.
 • Theo dõi và cập nhật hồ sơ liên quan đến nguyên vật…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Lấy mẫu và kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.
 • Theo dõi và cập nhật hồ sơ liên quan đến nguyên vật…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • BHXH, BH 24h đầy đủ.
 • Công ty sản xuất của Nhật.
 • Trưởng phòng QA&QC chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan tới kiểm tra và thử nghiệm, phê duyệt…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • BHXH, BH 24h đầy đủ.
 • + Thời gian làm việc:Thứ 2-6 (Thứ 7 cách tuần) từ 8h00-17h00.
 • + Mô tả công việc:
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các vấn đề liên quan tới…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Nhận và xử lý các đơn hàng từ Khách hàng.
 • Điều phối, sắp xếp việc giao nhận hàng với Kho, Phòng Kinh…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Chịu trách nhiệm doanh số theo từng tháng / quý / năm của những hệ thống siêu thị được phân công.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • + Thời gian làm việc:
 • Thứ Hai - Thứ Bảy từ 8h00-17h00 (Thứ Bảy cách tuần).
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giữ xe miễn phí 24h.
 • Design, develop, test and integrate our native mobile Android applications.
 • Work with designers to convert designs into exquisite user…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….
 • Nhận đơn và xử lý các đơn hàng từ khách hàng XNK.
 • Điều phối, sắp xếp việc giao nhận hàng với nhà vận…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giữ xe miễn phí 24h.
 • Phát triển hệ thống cho các dịch vụ lớn của công ty mẹ, có hàng triệu người dùng hàng ngày.
 • Giao tiếp trực tiếp với các headquater.