Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
  • \_ Bán hàng, khách hàng cần gì thì hỗ trợ cho khách hàng.
  • \_ Lấy hàng, sắp xếp hàng hóa lên quầy kệ, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
Công ty TNHH Lạc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyResponsive employer
  • \_ Bán hàng, khách hàng cần gì thì hỗ trợ cho khách hàng.
  • \_ Lấy hàng, sắp xếp hàng hóa lên quầy kệ, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.

We have removed 14 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds