– Dv – Hương Thủy jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
DVHương Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hàng hóa trong kho.
 • Kiểm tra xuất - nhập hàng hóa theo đơn hàng.
 • Kiểm kê, báo cáo hàng hóa cuối ngày, hoặc theo yêu cầu của Trưởng Kho.
TM – DV – SX Hương Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Tuyển Dụng, Tiếp Nhận Hồ Sơ Nhân Viên Mới.
 • Theo Dõi & Quản Lý Hợp Đồng Lao Động Nhân Viên Khu Vực Tỉnh.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
FLAMINGO
Huế
 • 1003 Nguyễn Tất Thành, TX Hương Thủy - 0234.6260177.
 • Bế bơi, DV giải trí, Trông trẻ, HLV Gym, MC Quản trò, Sự kiện, Thuyền máy, HĐTT bãi biển:
DVHương Thủy
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh, kiểm tra xem xét các khoản thu chi.
 • Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh , quản lí thu chi theo dõi công nợ.
DVHương Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện công việc chính chuẩn bị thủ tục nhập khẩu đối với hàng nhập.
 • Theo doi chứng từ nhập khẩu một số nhan hàng để tiến hành làm thủ tục hàng nhập.
DVHương Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Control daily accounting job, close financial statement.
 • Analyze/ report financial situation to BOD.
 • Contact/ manage bank operation(balance of borrowing etc).
DVHương Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Support CA about daily accounting job.
 • Instruct staff about accounting/financing transaction based on the instruction from CA.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
DVHương Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật số dư ngân hàng, lên kế hoạch thanh toán cho NCC.
 • Lập hồ sơ vay vốn, ủy nhiệm chi, thư bảo lãnh, soạn lệnh trên internet banking.
TM – DV – SX Hương Thủy
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Giám sát bán hàng kênh GT (2 ứng viên).
 • Quản lý đội ngũ bán hàng.
 • Đảm bảo phân tuyến và hỗ trợ sales đạt doanh số.
DVHương Thủy
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bán hàng vào các cửa hàng theo kế hoạch.
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ thị trường.
 • Phát triển quan hệ khách hàng.
 • Tuân thủ quy trình làm việc hàng ngày.