Đức Mạnh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Đảm bảo chất lượng đồ ăn, tuân theo tiêu chuẩn về chất lượng của KS.
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Xây dựng hệ thống quản lý cho nhà hàng.
 • Kinh doanh và tiếp thị.
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ.
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Thanh toán hóa đơn dùng bữa cho khách hàng.
 • Kiểm soát data khách hàng.
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Phối hợp với kế toán trưởng xây dựng, thực hiện và kiểm tra các quy…
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Lập kế hoạch, tìm kiếm khách hàng, đáp ứng mục tiêu Giám đốc đề ra.
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Theo dõi, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện,điện lạnh, hệ thống nước…
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Trực tiếp sửa chữa, bảo trì các thiết bị khi có hư hỏng.
Nhà Hàng Việt Nam- Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp.
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật;
 • Thực hiện việc lên kế hoạch kinh doanh theo từng thời điểm.
» Create your CV - It only takes a few seconds